کاربردها

1- تامین انرژی سامانه حفاظت کاتدیک

دور از دسترس بودن شبکه برق مطمئن در کلیه مسیرهای خطوط لوله، مشکل ساز بودن تهیه و نگهداری ترانسفورماتورهای تغذیه سامانه، وجود ریپل در منابع تغذیه ای که از شبکه برق استفاده می کنند، حتی در صورت وجود شبکه مطمئن برق و تجهیزات مناسب و . . . با توجه به مزایای سامانه خورشیدی این سامانه ها بعنوان بهترین گزینه برای تامین انرژی در سامانه های حفاظت کاتدیک مطرح می شوند.

 

2-تامین انرژی دوربین های حفاظتی

دوربین های حفاظتی بدلیل ضرورت استفاده به صورت 24 ساعته در شبانه روز و اهیمت آنها در حفظ نظم و استفاده گسترده در سطح کلان شهرها از حساسیت های خاصی از جمله عدم نیاز به نگهداری و سرکشی مدام و عدم قطعی برق مصرفی، برخوردار می باشند. سامانه خورشیدی با  امکان نصب بر روی پایه به عنوان بهترین گزینه بدین منظور مطرح می باشند.

 

3-تامین انرژی مناطق دور از شبکه برق شهری

بهره مندی از نعمت برق برای برخی از مناطق دور افتاده میهن عزیزمان بدلیل فاصله زیاد این مناطق از شهرهای بزرگ بدلیل در برداشتن هزینه های بسیار زیادی که جهت استفاده از شبکه برق سراسری در بردارد هنوز امکان پذیر نشده است، بنابراین استفاده از سامانه خورشیدی تحت عنوان نیروگاه تامین برق مصرفی این مناطق با طول عمر بالا و عدم وابستگی به شبکه سراسری برق با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور بهترین گزینه برای این مناطق مطرح می گردد، که می تواند بعنوان نیروگاه مستقل و متمرکز بکار گرفته شود.

 

4-تامین انرژی سامانه های مخابراتی

اهیمت وجود سامانه های مخابراتی در پروژه های صنعتی و تامین انرژی این سامانه ها با قابلیت عدم نیاز به نگهداری، امن و بی خطر بودن، در دسترس بودن و صرفه جویی در هزینه ها و فضای اشغال شده، بر هیچکس پوشیده نیست لذا استفاده از سامانه خورشیدی به عنوان بهترین گزینه بدین منظور پیشنهاد می گردد.

 

5-تامین انرژی سامانه های روشنایی

تیرهای روشنایی خیابانی که به صورت گسترده در بزرگراه ها و شهرها مورد استفاده قرار می گیرند بدلیل استفاده در شب جهت تامین روشنایی برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از خاموشی دارای اهمیت ویژه ای هستند و استفاده از سامانه های کوچک خورشیدی جهت تامین مصرف انرژی آنها علاوه بر صرفه جویی در مصرف برق از مزیت صرفه جویی در فضاهای شهری نیز برخوردارند ضمناً پنل های خورشیدی بدلیل بهره مندی از زیبایی ظاهری می تواند در زیباسازی شهرها نیز مفید باشد.


طراحی و بهینه سازی سایت توسط پارسیان جم